Als u WorldEmp inschakelt, kan het zo maar zijn dat u 70% op uw personeels- of inhuurkosten bespaart. Hoe dat kan, leggen we u hier uit.
Stel, u bent al enige tijd op zoek naar werknemers met een bepaald specialisme. Of u besteedt al werk uit aan derden en zoekt een alternatief om dit vanaf nu binnen de organisatie te houden. Neem in dit geval vrijblijvend contact op met WorldEmp, zodat wij u kunnen informeren over uw medewerker op afstand. U zult versteld staan van de voordelen van deze manier van werken!

‘High-tech’ videoverbinding

In overleg met u maken we een profiel aan en rekruteren we op basis van zachte, culturele criteria als talent en talentontwikkelbaarheid, en harde criteria als scholing en ervaring. Uit een aantal geschikte kandidaten kiest u wie u wilt hebben. Die medewerker brengen wij onder in een internationaal WorldEmp kantoor, waar ze onder de beste omstandigheden en opleidingsmogelijkheden kunnen werken. Bij uw bedrijf in Nederland zetten wij hardware neer voor een ‘high-tech’ videoverbinding. U ziet en spreekt elkaar via het internet en bestanden en programma’s kunnen worden gedeeld. Bovendien kan er op elkaars scherm worden meegekeken, zodat eventuele instructies kunnen worden gegeven en aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Het tijdsverschil is daarbij goed te overzien.

 

Kortlopende en langdurige verbintenissen

Als de werknemer eenmaal voor u aan het werk is, blijft WorldEmp als detacheerder langs de zijlijn betrokken. Vanaf het allereerste begin hebben wij wekelijks contact met u. Loopt de samenwerking op afstand naar wens of zijn er knelpunten? Zo ja, dan lossen we die zo snel mogelijk voor u op, want het is ons streven dat u en de werknemer zo optimaal mogelijk met elkaar samenwerken. Ook de eventuele halfjaarlijkse functioneringsgesprekken vinden plaats onder regie van WorldEmp. Om de competenties van de werknemer te meten, voeren we dan een 360 graden (feedback) meting uit.

 

Voordelen van het Nieuwe Werken Plus?

  • Recruitment
  • Testen (Talent Assessment en analyse)
  • Salaris, inclusief sociale lasten en pensioenen
  • Jaarlijkse training en scholing van de werknemer
  • Vervoer van werknemer van en naar de werkplek
  • Communicatieplatform en -apparatuur voor constante online video conferentie
  • Huisvesting van de werknemer in een WorldEmp kantoor buiten Nederland, waar hij/zij een eigen werkplek heeft
  • Monitoren van functioneren door middel van een 360 graden meting, waarbij werknemer en werkgever betrokken zijn
  • Gegarandeerde continuïteit

Neem vrijblijvend contact met ons op om uw kansen te ontdekken.

Stuur ons een E-mail op: info@worldemp.com of bel ons op: +31 (0)88 – 400 29 00
Neem contact op