• Meer dan 20 jaar ervaring
 • Complete assessments
 • Geen bemiddelingskosten
Logo footer

Bent u op zoek naar extra ondersteuning of uitbreiding van uw team? Bij WorldEmp kunnen we binnen twee tot zes weken passende collega’s voor u vinden. We zorgen ervoor dat deze collega’s volledig gescreend en in een ingericht kantoor, vanuit India, aan het werk gaan. Dankzij ons platform zijn uw collega’s live aanwezig in het Nederlandse kantoor, kunt u eenvoudig bestanden delen of bij elkaar meekijken op het scherm. 

 

Zien hoe dit eruitziet? 

MVO is voor WorldEmp een manier van ondernemen

Onze focus ligt niet op de korte termijn winst maar op duurzaam rendement. Wij besteden extra aandacht aan gezondheid en veiligheid van onze mensen, milieu en integriteit. Wij vernieuwen regelmatig om efficiënter, veiliger, schoner en gezonder te werken en ontwikkelen onze diensten en processen continu.

 

Sociale en maatschappelijke betrokkenheid is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het is volledig ingebed in zowel onze bedrijfscultuur, als in ons handelen. We richten ons erop om (groepen van) individuen een goede gezondheid en geluk te geven en te laten behouden. Middels het geven van inzicht streven we naar een positieve beweging waarbij bewustwording van eigen verantwoordelijkheid en zelfmanagement voor gezondheid/welzijn centraal staat.

 

Samen met onze medewerkers, partners, stakeholders, klanten en leveranciers werken wij aan oplossingen die de hele keten verduurzamen. Daarbij zien en ondervinden wij een enorme positieve impact die samenwerken binnen de keten oplevert. Dit besef en de wens om hiernaar te handelen is volledig ingebed in de bedrijfscultuur van WorldEmp. De doelstellingen van ons MVO-beleid liggen intrinsiek opgesloten in onze organisatie.

 

We baseren ons MVO-Beleid op 3 pijlers: People, Planet en Profit.

WorldEmp People

People

WorldEmp streeft een hoge mate van autonomie en initiatief van zijn medewerkers aan.  De waarde en waardeontwikkeling van werknemers zijn de spil in het HR beleid.

 

Enkele voorbeelden binnen WorldEmp van menselijke aspecten in het kader van MVO zijn:

 • Arbeidsomstandigheden, werkomgeving en “work/life balance”;
 • Wij bieden een omgeving aan, zonder dwang, zonder belediging, waar eenieder zich vrij kan ontwikkelen;
 • Onze medewerkers ontvangen een goed salaris, voorzien van aantrekkelijke secundaire voorwaarden;
 • Actieve kennisuitwisseling;
 • Studieprogramma’s in het kader van een Career Advancement Program;
 • Wij sturen onze medewerkers aan en selecteren ze kijkend naar het individu, ongeacht sekse, afkomst en dergelijke;
 • Wij luisteren naar de medewerkers en streven naar een hoge mate van medewerkerstevredenheid;
 • We respecteren het recht van de werknemer zich vrij te verenigen en als onderdeel van een collectief te onderhandelen.
WorldEmp Planet

Planet

Om de nadelige effecten op het milieu te beperken heeft WorldEmp een aantal acties ondernomen. Het beperken van reisbewegingen en het gebruiken van videoconferentie verlaagt gevolgen voor het milieu door reductie van de uitstoot van gassen en fijnstof.

 

Door de toenemende digitalisering en het werken in de Cloud dragen we bij aan de doelstelling het gebruik van papier en post terug te dringen.

 

Er wordt structureel gewerkt aan een gecontroleerde en zo laag mogelijke milieubelasting.

WorldEmp Profit

Profit

Door de ervaring die WorldEmp heeft opgedaan en dagelijks vergroot, is zij een solide en betrouwbare partner. WorldEmp biedt haar klanten een bewezen constante kwaliteit, tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding en met goede service. Door het realiseren van winst, dragen we bij aan continuïteit van onze diensten.

 

We onderschrijven de doelen die bereikt dienen te worden voor de wereld, zoals gedefinieerd met de United Nations Sustainable Development Goals.

Doelstellingen inzake Duurzame Ontwikkeling

Met betrekking tot de Doelstellingen inzake Duurzame Ontwikkeling van de VN zal WorldEmp zich richten op de volgende doelen:

 • Geen armoede
 • Goede gezondheid en welzijn
 • Gendergelijkheid
 • Waardig werk en economische groei
 • Verantwoorde consumptie en productie
 • Klimaatactie
 • Partnerschap om doelstellingen te bereiken.
WorldEmp office

Interesse? Meer weten? We leggen het concept graag uit

Onze internationale recruiters hebben een zeer uitgebreide selectieprocedure, gericht op het vinden van die buitenlandse professionals die behalve goed zijn op hun vakgebied, ook geschikt zijn in het samenwerken met Europese bedrijven.

Het opzetten van een extern team klinkt uitdagend, maar we hebben bij WorldEmp voldoende ‘best pratices’ opgebouwd om een nieuwe samenwerking succesvol te maken.

We leggen het graag uit in een persoonlijk gesprek. Boek een afspraak met Frank via [email protected] of bel/WhatsApp haar via +31 6 52712412.

Naar boven