• Meer dan 20 jaar ervaring
  • Complete assessments
  • Geen bemiddelingskosten
Plan een afspraak
Plan een afspraak

Klantcase:

Ditio & WorldEmp

In november 2023 maakten Solutions Director Bob de Ligt en Manager DIM Remco Treffers van Ditio een inspirerende reis naar Pune, India. Ditio heeft de afgelopen twee jaar succesvol samengewerkt met twee getalenteerde Indiase document controllers, die vanuit India fulltime en op afstand opereren. Deze strategische zet was een reactie op de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt en heeft geleid tot opmerkelijke resultaten.

Start

Samenwerking gestart in 2021

Teamgrootte

2 in India

Rollen India

Document controllers

Zonder fysieke verhuizing

Worldemp zet wereldwijd hoogopgeleide talenten in

De samenwerking met WorldEmp heeft Ditio een innovatieve en effectieve oplossing geboden voor het aanvullen van hun team met hooggekwalificeerde document controllers. Door gebruik te maken van de expertise van WorldEmp en de mogelijkheden van internationale kennismigratie, heeft Ditio niet alleen de leemtes in hun personeelsbestand opgevuld, maar ook de algehele operationele efficiëntie verbeterd. Het integreren van getalenteerde professionals van over de hele wereld heeft de organisatie een bredere set vaardigheden en perspectieven gegeven, wat heeft bijgedragen aan het versterken van de concurrentiepositie op de markt.

Na bezoek aan WorldEmp Pune

Ditio overweegt kantoor in India

Bob de Ligt en Remco Treffers bezochten Pune, waar WorldEmp twee bloeiende kantoren huisvest en waar de Indiase collega's, Tripti en Tanmay, met toewijding aan het werk zijn. Het bezoek aan deze bruisende metropool was niet alleen gericht op zakelijke activiteiten, maar draaide ook om het verdiepen van persoonlijke banden. Gedurende de reis werden er niet alleen waardevolle trainingssessies gehouden, maar werden ook gezamenlijke activiteiten ondernomen om de reeds op afstand opgebouwde verbinding te versterken.

Deze reis heeft een schat aan waardevolle inzichten opgeleverd voor alle betrokkenen. De onderdompeling in de rijke Indiase cultuur heeft niet alleen geleid tot een beter begrip van de lokale context, maar heeft ook nieuwe perspectieven geopend voor toekomstige samenwerking. Het delen van visies en ideeën tijdens persoonlijke ontmoetingen heeft de basis gelegd voor een nog diepere samenwerking. De opgedane ervaringen hebben de kiem gelegd voor de realisatie van een inspirerende visie: de oprichting van een Ditio-kantoor in India, wat de komende tijd een centrale focus zal zijn in de verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen Ditio en WorldEmp.

Internationale Samenwerking met WorldEmp: Kennismigratie in de praktijk bij Ditio

Ditio legt sterk de nadruk op het feit dat kennismigratie op afstand niet slechts een fascinerend onderwerp is dat theoretisch besproken moet worden, maar bovenal in de praktijk moet worden gebracht. Volgens Ditio vormt deze praktische toepassing de enige ware manier om authentiek te leren en voortdurend jezelf uit te dagen. De samenwerking met WorldEmp heeft voor Ditio als katalysator gefungeerd om de status quo te doorbreken en de voordelen van grensoverschrijdende samenwerking volledig te omarmen.

Deze samenwerking heeft niet alleen bijgedragen aan het vergroten van de operationele efficiëntie, maar heeft ook het bedrijf geholpen zich aan te passen aan de snel evoluerende wereld van vandaag. Door actief te participeren in kennismigratie heeft Ditio niet alleen zijn personeelsbestand versterkt, maar heeft het ook zijn eigen paradigma's uitgedaagd en nieuwe mogelijkheden voor groei en innovatie ontdekt. Het besef dat leren en groeien hand in hand gaan met het omarmen van nieuwe en grensverleggende samenwerkingsmodellen, vormt de kern van de filosofie van Ditio, en de vruchtbare relatie met WorldEmp weerspiegelt deze overtuiging op indrukwekkende wijze.

Naar boven